Om hjärtstopp och HLR

När en person drabbas av plötsligt akut hjärtstopp är det den omedelbara insatsen i väntan på ambulansen som räddar liv. Du som är först på plats måste genast påbörja hjärt-lungräddning för att se till att den drabbade får syresatt blod till hjärnan. För varje minut som går utan hjälp minskar chansen för överlevnad.  

Plötsligt hjärtstopp drabbar 10.000 svenskar varje år utanför sjukhus och är den enskilt största dödsorsaken i landet. Din insats kan vara avgörande för om en person i din närhet överlever eller inte.

 

Hjärt-lungräddning är en enkel metod som kan utföras av alla. Genom att växelvis trycka på personens bröstkorg och blåsa in luft i munnen kan du bibehålla syresatt cirkulation i kroppen tills professionell hjälp kommer eller tills en hjärtstartare ansluts för att få igång hjärtrytmen igen. Ladda gärna ner våra gratis handlingsplaner i högerkolumnen för att se hur du ska agera i en nödsituation.


Att kunna innan det händer – Att våga när det händer.
Genom att gå en utbildning i HLR lär du dig hur du ska agera när en person i din närhet drabbas av hjärtstopp eller om ett barn sätter något i halsen. Kunskap ger trygghet, regelbunden träning gör att du är beredd att agera i en stressad situation när det händer.

GRATIS Handlingsplan för HLR och luftvägsstopp för vuxna och barn:
Ladda ner våra gratis handlingsplaner, skriv ut och sätt upp på arbetsplatsen, i hemmet eller föreningslokalen:

 

Handlingsplan för vuxen-HLR (pdf)


Handlingsplan för luftvägsstopp vuxen (pdf)


Handlingsplan för barn-HLR 0-1 år (pdf)


Handlingsplan för luftvägsstopp barn 0-1 år (pdf)


Handlingsplan för barn-HLR 1 år-puberteten (pdf)


Handlingsplan för luftvägsstopp barn 1 år - puberteten (pdf)