Hjärtstartare - en livsviktig investering

Varje år drabbas 10.000 personer av oväntat hjärtstopp. Ett snabbt agerande och en strömstöt från en hjärtstartare inom 3 minuter i kombination med hjärt-lungräddning (HLR) räddar liv i upp till 70% av fallen. Idag överlever endast 5%.
En hjärtstartare räddar liv och bör vara minst lika självklar som en brandsläckare på arbetsplatsen eller i föreningslokalen.

Hur fungerar en hjärtstartare?

En hjärtstartare (även kallad defibrillator) är enkel och kan användas av alla. En röst guidar dig genom handhavandet steg för steg. När hjärtstartarens elektroder fästs på personens bröstkorg analyserar maskinen hjärtrytmen och bedömer sedan om en livgivande strömstöt är nödvändig eller inte. En eller flera stötar kan behövas för att få hjärtat att börja slå normalt igen. Hjärtstartare används alltid tillsammans med hjärt-lungräddning, d v s bröstkompressioner och inblåsningar.