Låt oss hjälpa er göra arbetsplatsen hjärtsäker

En hjärtsäker arbetsplats är en trygghet för både medarbetare och kunder.
En hjärtsäker arbetsplats uppfyller följande kriterier:

  • Det finns rutiner och beredskap att kunna hantera ett plötsligt hjärtstopp
  • Det finns en strategi för larm vid plötsligt hjärtstopp
  • Hjärt-lungräddning kan startas omedelbart
  • Behandling med hjärtstartare sker inom fem minuter
  • All personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den


Svensk standard för hjärtsäkerhet

I september 2015 har Sverige genom Swedish Standard Institute som första land i Europa lanserat en standard för hjärtsäker zon.  Standarden (SS 280000) kan användas som underlag vid upphandling för t ex företag, kommuner organisationer och föreningar och finns på SIS hemsida www.sis.se för gratis nedladdning. Vi på AGERA hjälper såklart våra kunder att uppfylla standarden för hjärtsäker zon. Välkommen att höra av dig med din förfrågan till info@agerahlr.se .